ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนปะทิววิทยาร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เรียนร่วม "กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ" โดยมีนักเรียนเรียนร่วม จากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วม ซึ่งมีกิจกรรมพัฒนาอาชีพต่างๆ อาทิ การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม การดูแลปลาเพื่อการจำหน่าย เป็นต้น
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2560,19:27   อ่าน 170 ครั้ง