ภาพกิจกรรม
ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใยผูกพัน มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 โรงเรียนปะทิววิทยา จัดกิจกรรม "ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใยผูกพัน มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ" แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ ได้แก่ครูพนม ทองภูเบศร์ ครูนิตยา ศรีอ่อน และครูรัตนาพร นพศรี ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้า มีนักเรียนจากทุกระดับชั้นเข้าร่วมอย่างเนืองแน่น เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้เป็นที่รักทั้ง 3 ท่าน และกิจกรรมในช่วงค่ำ ซึ่งเป็นงานเลี้ยง โดยอดีตผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน สภาเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกับศิษเก่า โรงเรียนปะทิววิทยา ร่วมกันจัดขึ้น บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น และเพื่อสานสายใยครูและศิษย์ต่อไป
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2560,10:28   อ่าน 225 ครั้ง