ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปะทิววิทยา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ในกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นำโดยนายอุดม ทองเจิม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้พบปะกับผู้ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อสร้างความเข้าใจ และชี้แจงข่าวสารต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดสรรให้แก่นักเรียน เพื่อสร้างความร่วมมือของเครือข่ายโรงเรียน-ผู้ปกครองต่อไป
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,13:00   อ่าน 214 ครั้ง