ภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดีฯ เนื่องใน วันวชิราวุธ
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โรงเรียนปะทิววิทยาจัดพิธีถวายราชสดุดีล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธ โดยมีผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี พร้อมกันนี้โรงเรียนปะทิววิทยา ได้จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และตราลูกเสือโลกอีกด้วย
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2560,19:30   อ่าน 242 ครั้ง