ภาพกิจกรรม
มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนปะทิววิทยาและโรงเรียนปะทิววิทยาได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา โดยมีนายชุมพล จุลใส อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี ซึ่งในปีการศึกษานี้ทางมูลนิธิฯได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 149 ทุน ให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือช่วยเหลืองานดี เพื่อเป็นทุนในการซื้ออุปกรณ์การเรียน และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่ประพฤติดีอีกด้วย
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2560,20:00   อ่าน 325 ครั้ง