ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โรงเรียนปะทิววิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ณ ค่ายเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดทหารบกชุมพร เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และความเป็นระเบียบวินัยให้แก่เหล่าลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ทั้งนี้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้ความดูแลของเหล่าครูฝึกจาก จังหวัดทหารบกชุมพร
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,14:12   อ่าน 203 ครั้ง