ภาพกิจกรรม
โรงเรียนปะทิววิทยา เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ
โรงเรียนปะทิววิทยา เป็นโรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2561,23:38   อ่าน 260 ครั้ง