ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โรงเรียนปะทิววิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โรงเรียนปะทิววิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๖ ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2562,00:20   อ่าน 778 ครั้ง