ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนปะทิววิทยาจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน และแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนปะทิววิทยา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2562,14:29   อ่าน 341 ครั้ง