ภาพกิจกรรม
โครงการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
โรงเรียนปะทิววิทยา ได้ให้ความร่วมมือกับอำเภอปะทิวเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดโครงการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/62 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2562,14:52   อ่าน 279 ครั้ง