ภาพกิจกรรม
การกำกับ ติดตาม และนิเทศการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่สถานศึกษา
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนปะทิววิทยา ได้รับการนิเทศ ติดตาม เรื่องการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่สถานศึกษา โดยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม นิเทศ ฯ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนปะทิววิทยา ซึ่งทางคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำ ตลอดจนคำติชม ทางโรงเรียนปะทิววิทยาจะนำทุุกคำติชมไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อประโยชน์กับผู้เรียน 
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2562,10:11   อ่าน 1061 ครั้ง