ภาพกิจกรรม
วันที่5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนปะทิววิทยาได้จัดโครงการติว O - NET ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.จักรี ทีฆภาคย์วิศิษฏ์อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์สารสนเทศจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกร
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2563,22:14   อ่าน 1276 ครั้ง