ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางเรืองสิริ คงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 0850614073
อีเมล์ : Krupokpak04@gmail.com
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2562,20:40  อ่าน 25 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เล่ม ๒
รายละเอียดผลงาน
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เล่ม ๒
การอ่านจับใจความจากนิทาน

โดยนางเรืองสิริ  คงแก้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปะทิววิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.06 KB

โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2562,20:40   อ่าน 25 ครั้ง