ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางเรืองสิริ คงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 0850614073
อีเมล์ : Krupokpak04@gmail.com
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2562,20:46  อ่าน 46 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เล่ม ๓
รายละเอียดผลงาน
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
การอ่านจับใจความจากข่าวหนังสือพิมพ์

โดย
นางเรืองสิริ  คงแก้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปะทิววิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.23 MB

โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2562,20:46   อ่าน 46 ครั้ง