ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางเรืองสิริ คงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 0850614073
อีเมล์ : Krupokpak04@gmail.com
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2562,21:00  อ่าน 71 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เล่ม ๗
รายละเอียดผลงาน
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เล่ม ๗
การอ่านจับใจความ จากบทร้อยกรอง

โดย
นางเรืองสิริ  คงแก้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปะทิววิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.53 MB

โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2562,21:00   อ่าน 71 ครั้ง