รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนปะทิววิทยา
เลขที่ 124 หมู่ที่ 7 บ้านบางสน   ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 0-7759-1043 เบอร์แฟกส์ 0-7759-1043
Email : pathuiwittaya2562.2@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :