กลุ่มบริหารทั่วไป
คำสั่งโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.81 MB
คำสั่งโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 706.45 KB
คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เอกสารคู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Laboratory-safety ห้องวิทย์
เอกสาร Laboratory-safety ห้องวิทย์
เยาวชนช่วยชีวิต
เอกสารเยาวชนช่วยชีวิต
โรงเรียนปลอดอัคคีภัย
เอกสารโรงเรียนปลอดอัคคีภัย
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
เอกสารความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
คู่มือแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา
เอกสารคู่มือแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยสถานศึกษา
คู่มือโครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานศึกษา
เอกสารคู่มือโครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานศึกษา
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19
เอกสาร คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19
คู่มือการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
เอกสารคู่มือการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
คู่มือ ปอส.
เอกสารคู่มือ ปอส.
คู่มือลด ละ เลิก
เอกสารคู่มือลด ละ เลิก