กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.62 MB
ประกาศผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ "ดีเด่น" และ "ดีมาก" (1 เมษายน 2564)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.87 KB
คำสั่งโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.11 MB