กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ "ดีเด่น" และ "ดีมาก" (1 เมษายน 2564)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.87 KB
คำสั่งโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.11 MB