กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพรรณศรี ยังปักษี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0835951420
อีเมล์ : Krutum19@gmail.com

นางณัฐชยา พยุหกฤษ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0862685764
อีเมล์ : Nutchaya2509@gmail.com

นางสาวปรารถนา ศิลปเศวต
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0878108846
อีเมล์ : hnunang_18@hotmail.com

นางสาววิมลรัตน์ รอดพุฒ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0862772246
อีเมล์ : Wimonmotari@hotmail.com

นางสาวจิรวรรณ เอกวรรณัง
ครู คศ.1