ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนปะทิววิทยา รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 75) 09 มี.ค. 64
โรงเรียนปะทิววิทยา รับสมัครยาม เพศชาย จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม (อ่าน 67) 23 ก.พ. 64
โรงเรียนปะทิววิทยา รับสมัครครู วิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2564 (อ่าน 3251) 03 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนปะทิววิทยา เรื่อง แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3231) 03 ม.ค. 64
ร่วมบริจาคทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3205) 27 พ.ย. 63
การทดลองเปิดเรียนแบบ on-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เต็มรูปแบบ (อ่าน 3053) 12 ส.ค. 63
งานโรงเรียนสุจริต ตัวอย่าง Best Practice (อ่าน 3995) 30 ก.ค. 63
งานโรงเรียนสุจริต ป.ป.ช. สพฐ. น้อย (อ่าน 3613) 29 ก.ค. 63
งานโรงเรียนสุจริต บริษัทสร้างการดี (อ่าน 3568) 29 ก.ค. 63
ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (ฺBlended Learning) (อ่าน 3085) 03 ก.ค. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 3052) 03 ก.ค. 63
ข้อปฎิบัติของนักเรียนในการเข้าสอบจัดชั้นเรียน (อ่าน 3294) 18 มิ.ย. 63
ตารางสอบจัดชั้นเรียนระดับชั้น ม.4 (อ่าน 3314) 18 มิ.ย. 63
ตารางสอบจัดชั้นเรียนระดับชั้น ม.1 (อ่าน 3330) 18 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบจัดห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2982) 18 มิ.ย. 63