ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง วิชาเอก แนะแนว/จิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 121) 23 พ.ย. 65
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง วิชาเอก สังคมศึกษา (อ่าน 169) 20 ต.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง วิชาเอก สังคมศึกษา (อ่าน 218) 17 ต.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง วิชาเอก สังคมศึกษาและการงานอาชีพ (คหกรรม/เกษตร) (อ่าน 196) 11 ต.ค. 65
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 245) 14 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครููผู้สอน วิชาเอก คอมพิวเตอร์ (อ่าน 726) 02 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 665) 30 เม.ย. 65
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย อัตราเงินเดือน 12,000 บาท (อ่าน 690) 25 เม.ย. 65
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง เพศชาย จำนวน 2 ราย (อ่าน 752) 21 เม.ย. 65
โรงเรียนปะทิววิทยา ขอแสดงความยินดี กับ นายกฤตยศญ์ รอดภัย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ โรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร (อ่าน 3729) 04 ก.พ. 65
กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)เข็มที่ 2 วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (อ่าน 3966) 29 ต.ค. 64
กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)เข็มที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 สถานที่ฉีด โรงพยาบาลปะทิว จังหวัดชุมพร (อ่าน 4165) 26 ต.ค. 64
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 3930) 20 ต.ค. 64
แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (อ่าน 3346) 20 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนปะทิววิทยา ขยายเวลาจัดการเรียนการสอน online ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 4042) 13 ก.ค. 64
คู่มือ แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตาม แนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3358) 06 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนปะทิววิทยา ขยายเวลาจัดการเรียนการสอน online ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3622) 29 มิ.ย. 64
โรงเรียนปะทิววิทยา ประกาศจัดการเรียนการสอนแบบonline และ on-hand เพิ่มเติมถึงวันที่ 18 มิ.ย. 2564 (อ่าน 4150) 09 มิ.ย. 64
แนวทางการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1-2564 โรงเรียนปะทิววิทยา (อ่าน 3773) 30 พ.ค. 64
ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนปะทิววิทยา (อ่าน 3342) 30 พ.ค. 64
เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (อ่าน 3666) 25 พ.ค. 64
ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนปะทิววิทยา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3731) 24 พ.ค. 64
ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนปะทิววิทยา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3610) 22 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3330) 21 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3336) 19 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนปะทิววิทยา เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 3319) 19 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนปะทิววิทยา เรื่อง การยกเลิกการสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3580) 18 พ.ค. 64
โรงเรียนปะทิววิทยา ประเภทสถานศึกษา (อ่าน 3609) 14 พ.ค. 64
ขอเชิญชวน นักเรียน ผู้ปกครอง และท่านที่มีความสนใจ ร่วมรับชม กิจกรรม (อ่าน 3584) 13 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปะทิววิทยาทุกท่าน (อ่าน 3752) 12 พ.ค. 64
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง (อ่าน 3569) 11 พ.ค. 64
ตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบออนไลน์ เวลา การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) (อ่าน 3579) 09 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) (อ่าน 3659) 08 พ.ค. 64
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนปะทิววิทยา จังหวัดชุมพร (อ่าน 3666) 01 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนปะทิววิทยา เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 3349) 01 พ.ค. 64
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฎิทินการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3325) 30 เม.ย. 64
โรงเรียนปะทิววิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน 3 อัตรา (อ่าน 3998) 29 เม.ย. 64
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉนับใหม่ (อ่าน 3672) 26 เม.ย. 64
โรงเรียนปะทิววิทยา รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3846) 09 มี.ค. 64
โรงเรียนปะทิววิทยา รับสมัครยาม เพศชาย จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม (อ่าน 3761) 23 ก.พ. 64
โรงเรียนปะทิววิทยา รับสมัครครู วิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2564 (อ่าน 6951) 03 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนปะทิววิทยา เรื่อง แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 6976) 03 ม.ค. 64
ร่วมบริจาคทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6843) 27 พ.ย. 63
การทดลองเปิดเรียนแบบ on-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เต็มรูปแบบ (อ่าน 6380) 12 ส.ค. 63
งานโรงเรียนสุจริต ตัวอย่าง Best Practice (อ่าน 7949) 30 ก.ค. 63
งานโรงเรียนสุจริต ป.ป.ช. สพฐ. น้อย (อ่าน 7245) 29 ก.ค. 63
งานโรงเรียนสุจริต บริษัทสร้างการดี (อ่าน 7428) 29 ก.ค. 63
ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (ฺBlended Learning) (อ่าน 6429) 03 ก.ค. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 6379) 03 ก.ค. 63
ข้อปฎิบัติของนักเรียนในการเข้าสอบจัดชั้นเรียน (อ่าน 6872) 18 มิ.ย. 63